Övriga guidningar

Genom våra guiders kunskap, erfarenhet och lokalkännedom erbjuder vi färdiga lösningar och hjälper till med planeringen av bland annat bussresor, stads-, konst- och dramatiserade vandringar.

Vi gör även korta historiska skådespel vid till exempel förenings- och företagsarrangemang samt erbjuder bildvisningar från bygden.