Resevillkor

 

För resor i samarbete med våra leverantörer/besöksmål gäller följande resevillkor.

Avbokning av resa: Avbokning tidigare än 14 dagar före resdagen är avgiftsfri. Avbokning senare än 14 dagar före resdagen, men tidigare än 7 dagar före avresedatum debiteras med 50 % av det totala orderbeloppet. Avbokning senare än 7 dagar före avresedatum debiteras med 100 % av det totala orderbeloppet.

Ändring/fastställande av deltagarantal samt behov av specialkost: Senast 7 dagar före avresan kontaktar beställaren guiden med uppgifter om antal deltagare samt meddelar behov av eventuell specialkost för t. ex födoämnesallergiker. Dagen före avresedagen kontaktas guiden med uppgift om exakt antal deltagare. Guiden meddelar i sin tur leverantören/besöksmålet.

Ändring (nedbokning) av måltider och entréer: Ändring (nedbokning) av deltagarantal beträffande måltider får göras avgiftsfritt med högst 10 % fram till dagen före resdagen. Avgiftsfri ändring (nedbokning) av måltider avresedagen medges i regel inte.

Beträffande betalning/fakturering av entréer gäller resdagens antal deltagare.

Serviceavgift och guidearvode vid avbokad resa: Guidearvode tas inte ut vid avbokad eller inställd resa. Serviceavgiften, 150 kr, tas alltid ut vid avbokad eller inställd resa.

Betalning till leverantör/besöksmål: Betalning av måltider och entréer mm görs av kunden/beställaren till respektive leverantör/besöksmål. De flesta leverantörer tar emot kontant betalning eller betalkort, i annat fall faktureras beställaren av respektive leverantör. Var vänlig meddela guiden vilket betalningssätt som önskas! Om fakturering önskas, skall guiden meddelas den faktureringsadress som gäller för resan.

Betalning till resans guide: Guidearvode och serviceavgift betalas till medföljande guide. Guiden tar emot kontant betalning eller fakturerar.

Övrigt: För eventuella förfrågningar eller ändringar kontaktas resans guide på telefon eller mail.

Samtliga priser i offerten inkluderar moms. Våra guider innehar F-skatt. Busschaufförer bjuds alltid på mat och fika samt entré av respektive besöksmål. OBS! Gäller i regel grupper om minst 20 personer!